Nový servisný účet

Rovnako ako pri návšteve nášho servisu začneme údajmi, ktoré budú slúžiť na evidenciu zákazky a záručnej doby.