Štandard kvality

Naposledy upravené: 1 Jan, 2020

Štandard kvality pre technikov

Hodnota

Cenu za opravu si nastav tak aby sa rovnala trhovej cene opravy a hodnoty tvojich skúsenosťí a snahe s opravou.

Dostupnosť

Akonáhle je objednávka odoslaná, objednávateľ očakáva že technik opravu vykoná v dohodnutom čase. Zamietnutie objednávky je pre objednávateľa zlou skúsenosťou a dôvodom si už ďalšiu opravu neobjednávať.

Dôslednosť

Technici dbajú na opravu zariadenia v najlepších možných podmienkach, v čistom a upravenom prostredí tak, aby na zariadení neprišlo k ďalším poškodeniam z dôvodu nedôslednosti technika.

Dôveryhodnosť

Technici sú znalcami zvolených zariadení a svoje hlboké znalosti a schopnosti vedia pri oprave preukázať.

Spojenie

Technici vytvárajú prívetivé a priateľské prostredie online aj osobne. Zoznamuje sa s objednávateľom a dbá aby odišiel s novým priateľom. Prehlbuje osobný vzťah k objednávateľovi.

Komunikácia

Úspešní technici sú pri komunikácií s objednávateľmi pozorní a ohľaduplní. Keď ich kontaktujú, reagujú rýchlo. Otvorené, jasná, slušná a harmonická komunikácia ukazuje objednávateľovi, čo môžu očakávať a že sa môžu na technika spoľahnúť.

Balenie

Riadne zabalené a prečistené zariadenie po oprave je znakom zodpovednosti technika a rešpektu k objednávateľovi. Technik dbá o starostlivosť zariadenia aj po vykonanej oprave.

Štandard kvality pre objednávateľa

Súkromie technika

Objednávateľ dbá o súkromný život technika. Berie na vedomie že technik má vedľajšie aktivity mimo opravy objednávateľa a spolieha že opravu vykoná v dohodnutý čas bez ďalších otázok a ďalšej komunikácie počas opravy alebo čakania na opravu.

Profesionalita

Objednávateľ si zvolí technika na základe skúseností so zvolenou značkou a počtu opráv, ktoré technik vykonal. Spolieha na pravdivosť týchto informácií a neviní technika za nedôslednosť alebo neprofesionalitu. Starostlivosť o techniku nieje ľahkým koníčkom a väčšina chýb sa môže prejaviť aj počas opravy rovnako ako sa zjavili pred opravou čo bolo hlavným dôvodom technika vyhľadať.