Tvoja lokalita

Pre objednávku opravy v tvojom meste.

Štandard kvality

Naposledy upravené: 1 September, 2021

Záväzok voči rezervacií

Akonáhle je rezervácia potvrdená, objednávateľ verí, že sa o nich servis postará. Zrušenie alebo zmena objednávky môže byť pre objednávateľa nepríjemná. Od servisného strediska sa očakáva že budú mať ich voľné termíný vždy aktuálne. Objednávateľ sa tiež snaží termín dodržať nakoľko servisné stredisko už nesmie prijať žiadnu inú objednávku opravy v daný termín a znamenalo by to stratu.

Dôveryhodnosť

Technici sú nadšenými znalcami v ich aktivite a svoje a schopnosti vedia preukázať. Objednávateľ sa nesnaží znepokojiť ich prácu ďalšími požiadavkami a krokmi, ako by postupovali oni. V prípade nespokojnosti s ich postupom, môžu stále vyhľadať iné servisné stredisko na opravu.

Komunikácia

Úspešní technici sú pri komunikácií s objednávateľmi pozorní a ohľaduplní. Keď ich kontaktujú, reagujú rýchlo. Otvorená, jasná, slušná a harmonická komunikácia ukazuje objednávateľom, čo môžu očakávať a že sa môžu na technika spoľahnúť.

Rešpekt

Poskytovateľ vytvára prostredie, v ktorom sa každý cíti, že je tu vítaný. Ku všetkým zákazníkom sa chová s rešpektom.

Presnosť

Technici vedia, čo môžu očakávať vďaka popisu v objednávke. Ten zahrňuje informácie ako napr. kto požiadavku objednal a čo je v nej zahrnuté. Vie poskytnúť cenové relácie, doby trvania opravy a vie čo objednávateľ očakáva.

Spojenie

Servisné stredisko vytvára prívetivé a intímne prostredie. Zoznamuje sa so zákazníkom a dbá aby odišiel s dobrým pocitom a novými priateľmi. Prehlbuje osobný vzťah a dbá aby neodchádzal vystresovaný.

Prístup

Technik sa snaží vykonať svoju prácu promptne a opatrne. Vkladá dôraznú opatrnosť na majetok objednávateľa, jeho zariadenie a príslušenstvo.